Національно-патріотичнийтелеканал
www.Zalp.TV
У рамках третього принципу ЄС всі
країни та її партнери зобов'язуються:
Забезпечити високий рівень безпеки
для своїх громадян та боротись з
тероризмом.
ФундаментальнимипринципамиЄСє:
Загальнийвнутрішнійринок.
СпільнаЗовнішняПолітика.
ПолітикаБезпеки.
Засновано для висвітлення діяльності
Держави у боротьбі з тероризмом і
агресором в рамках загальної політики
безпекикраїн-учасницьЄС.
Україна
Україна
у2014
у2014
підписала
підписала
«
«
УгодупроАсоціаціюміжУкраїноютаЄС
УгодупроАсоціаціюміжУкраїноютаЄС
»та
»та
найближчимчасомплануєувійтидоскладукраїн
найближчимчасомплануєувійтидоскладукраїн
європейської
європейської
співдружності.
співдружності.
В
В
основу
основу
програмної
програмної
політики
політики
закладено
закладено
ідею
ідею
показу
показу
досягнень
досягнень
українцівувсіхгалузяхжиття.
українцівувсіхгалузяхжиття.
І
І
в
в
першу
першу
чергу
чергу
-
-
у
у
війні
війні
з
з
зовнішнім
зовнішнім
агресором
агресором
та
та
зрадниками
зрадниками
всередині
всередині
країни.
країни.
Пропаганда
Пропаганда
патріотизму
патріотизму
,
,
нескореності
нескореності
-
-
основна
основна
спрямованість
спрямованість
програмної
програмної
політики
політики.
ЄдинийвУкраїніспеціалізований
національно-патріотичнийтелеканал
Канал
Канал
стане
стане
фаховим
фаховим
і
і
достовірним
достовірним
джерелом
джерелом
інформації
інформації
про
про
протистояння
протистояння
на
на
Сході
Сході
Держави
Держави
та
та
події
події
в
в
інших
інших
гарячих
гарячих
точках.
точках.
НашаМета:
Всебічневисвітленняжиттєдіяльності
ЗбройнихсилУкраїнитасиловихструктур.
Піднесення
Піднесення
престижувійськовоїслужбитасправизахисту
престижувійськовоїслужбитасправизахисту
Вітчизни.
Вітчизни.
Контрпропаганда
Контрпропаганда
ворожім
ворожім
ЗМІ.
ЗМІ.
П
П
опуляризаціянаціонально-патріотичного
опуляризаціянаціонально-патріотичного
кіноісучаснихжанрів
кіноісучаснихжанрів
телемистецтвавійськово-прикладного
телемистецтвавійськово-прикладного
спрямування.
спрямування.
Започаткуваннятаінформаційнийсупровідважливихпатріотичних
Започаткуваннятаінформаційнийсупровідважливихпатріотичних
тасоціальнихініціатив,спрямованихнапідтримкуобороноздатності
тасоціальнихініціатив,спрямованихнапідтримкуобороноздатності
татериторіальноїцілісності
татериторіальноїцілісності
України.
України.
НашіЗавдання:
Партнерителеканалу:
Партнерителеканалу:
Міністерства
Міністерства
та
та
відомства;
відомства;
Представництва
Представництва
ООН,НАТО,ОБСЄ,
ООН,НАТО,ОБСЄ,
ЄС;
ЄС;
Українські
Українські
підприємства,
підприємства,
компанії
компанії
та
та
громадські
громадські
організації,
організації,
що
що
забезпечують
забезпечують
захист
захист
та
та
недоторканість
недоторканість
Держави,
Держави,
відстоюють
відстоюють
її
її
національні
національні
інтереси.
інтереси.
Складучасниківтапартнерівпроекту:
Телеканал
Телеканал
засновано
засновано
за
за
ініціативою
ініціативою
“Фонду
“Фонду
ветеранів
ветеранів
війни
війни
та
та
учасниківАТО
учасниківАТО
”,запідтримкиЗбройнихСилУкраїни.
”,запідтримкиЗбройнихСилУкраїни.
Інформаційнимиджереламиконтенту
будеофіційнаінформаціяотриманавід:
Міністерства
оборониУкраїни
Адміністрації
Президента
України
СлужбиБезпеки
України
РадиНаціональної
БезпекиіОборони
України
Державної
прикордонної
службиУкраїни
Міністерства
внутрішніх
справУкраїни
таіншихсиловихвідомств.
Цілодобовемовленнявключатимевсебеінформаційні,інформаційно
-аналітичні,публіцистичні,пізнавальні,документальніпрограмита
художніфільми.
Програмнаполітикапроходитьпідгаслом:
"Разом до Перемоги!"
Переважна
Переважна
доля
доля
ефірного
ефірного
часу
часу
-
-
показ
показ
героїзму,
героїзму,
взаємної
взаємної
підтримки
підтримки
та
та
переможної
переможної
боротьби
боротьби
українцівза
українцівза
свою
свою
незалежність,
незалежність,
територіальну
територіальну
цілісність,
цілісність,
незважаючи
незважаючи
на
на
соціальний
соціальний
статус,
статус,
походження
походження
та
та
майновий
майновий
стан.
стан.
Розбудова
Розбудова
Держави
Держави
за
за
щасливе
щасливе
життя
життя
для
для
наступних
наступних
поколінь.
поколінь.
Актуальні
Актуальні
теми
теми
Перебігподійвзонахбойовихдій.
Військовааналітика.
Питаннявійськово-промисловогокомплексу.
МіжнароднестановищеУкраїни,зурахуванням
бойовихдійівпливїхнаекономікукраїни.
Волонтерськийрух.
Законодавствотанормативнийсупровідвійськовихпитань.
Положеннятазабезпеченнятимчасовопереміщенихосіб.
Положеннягромадяннатимчасовоокупованихтериторіях.
Соціальнітагуманітарніпроблемивійськовослужбовців.
Проблемиповоєнногооблаштуванняокупованихтериторій.
ЮридичніаспектистануучасниківАТОтапостраждалихосіб
відбойовихдій.
Головнимитемамина
телеканалібудуть:
Пряміефіризмісцьподій.
Аналітичніпередачі.
Новинніспецпроекти.
Художні та документальні
фільми.
Форматителепередач:
Цикл телевізійно-документальнихфільмів прогероївАТО і
Майдану-«Героїзнашоївулиці».
Циклдокументальнихфільмів«Відвійнидовійни»проГероїв
Другоїсвітової та іншихвійн впродовж останніх 70 років,
включаючисучасніподіїнаДонбасітавКриму.
Телевізійний проект в жанріреаліті-шоу«Окопна правда»про
героїв-добровольцівАТО.
Цикл пізнавальних програм«Чобіт»,про військовіпрофесії,
навчальнізаклади,зметоюпрофорієнтаціїмолодітапідвищення
престижувійськовоїідержавноїслужби.
Цикл науково-історичних програм«АнатоміяПеремоги»про
таємницівійськовогомистецтватаісторіографію.
Телепроектипатріотичногоспрямування:
«Армії світу»-розмови про те, якою має бути сучасна армія,із
запрошеннямвійськовихаташеПосольствіншихкраїнСвітувУкраїні.
«Воєнна доктрина»- дискусія за участю фахівців представництв
ООН,НАТО,ОБСЄ,ЄСтавійськовихекспертів.
«КонтрІнфо»-факти,щорозвінчуютьворожупропагандузаучастю
фахівцівувідповіднійгалузі.
«Згадаймо про службу»- цікаві історії відомих особистостей, що
проходиливійськовуслужбувминуломутаїхставленнядосучасної
армії.
«Прокурорськийнагляд»-аналізвійськовихзлочинів.
«Медсанбат»-рекомендації представників медичної галузіпро
лікуванняіреабілітаціюучасниківбойовихдій.
Студійнітелепрограми:
«Секторобстрілу»-студія,що розподіляєтьсянарізнісектори,
наприклад: кадрові військові, солдатистрокової служби, молодь,
ветерани,солдатськіматері.
В головному «Секторі обстрілу»опиняється актуальнатема, яка
умовнорозглядаєтьсязусіхсоціальнихсекторів.
«Польовийкіноклуб»-студія,дезбираєтьсяфаховаглядацька
аудиторія,якапозавершеннюкіносеансуобговорюєкінострічку.
Студійніток-шоу:
«Мистецтвовиживання»-програмапрометодикутапрактикувиживання
вскладнихумовах.
«Арсенал»-програмапрозброютавійськовуісторіюякУкраїнитакіСвіту.
«Капонір»-циклпрограм про історію фортифікації,інженернутасаперну
справи.
«Виставковазала»-відео-екскурсвійськовимимузеямисвіту.
«Будніспецназу»-циклпрогрампропідрозділиспеціальногопризначення.
«Собачаробота»-циклпрогрампротвариннавійні.
«Бійзтінню»-циклпрогрампробойовімистецтва.
«Геральдичнапалата»-циклпрогрампроісторіювійськовоїгеральдики.
«Війна двигунів»-цикл програмпро військову техніку та озброєння у
воєннихконфліктах.
«Історіянескорених»-циклісторичнихнарисівпроборотьбугероївУПА.
«Вибуховалабораторія»-циклпрогрампророботусаперів.
«Військоваакадемія»-циклтелевізійнихлекційнавійськовутематику.
Тематичнітелепрограми:
«Шлях до Перемоги»
Програма,якадопоможевідповістина
Програма,якадопоможевідповістина
запитання:
запитання:
Чи
Чи
можеВПКсприятизростанню
можеВПКсприятизростанню
суміжних
суміжних
галузейтаких,як:металургія,
галузейтаких,як:металургія,
автомобілебудування,
автомобілебудування,
суднобудування?
суднобудування?
Чи
Чи
посприяєвійна
посприяєвійна
розвиткунауки
розвиткунауки
?
?
Яквикористовуютьсянаправлені
Яквикористовуютьсянаправлені
Державоюкоштина
Державоюкоштина
закупівлю
закупівлю
озброєння?
озброєння?
АТО
АТО
почалось
почалось
вюридичному
вюридичному
хаосі.
хаосі.
Вмайбутньому
Вмайбутньому
цестворить
цестворить
багато
багато
юридичнихколізій.
юридичнихколізій.
Програмадопоможезнайти
Програмадопоможезнайти
відповідьнабагатозапитань,що
відповідьнабагатозапитань,що
ставлятьпередДержавою
ставлятьпередДержавою
військові.
військові.
«Військове право»
Наозброєннінашоїармії
перебуваєбагатотехніки,що
розробленаівиготовленащеза
часівСРСР.
Утойжечас,нашіконструкторита
винахідникистворилибезліч
цікавихречей,якістанутьу
пригодівійськовим:
Щопотрібнодляналагодження
масовоговиробництва?
Процедаєвідповідь
телепрограма«MadeinUkraine»
«Made in Ukraine»
Оператортелекомунікацій:
Супутниковий
Супутниковий
ретранслятор-«
ретранслятор-«
ASTRA-4A»
ASTRA-4A»
.
.
Оператор
Оператор
супутникового
супутникового
ретранслятора-«
ретранслятора-«
SESASTRAAB»
SESASTRAAB»
(
(
Швеція
Швеція
).
).
Орбітальнапозиція
Орбітальнапозиція
-
-
5
5
º
º
С.Д.,частота-11766
С.Д.,частота-11766
МГц.
МГц.
Символьнашвидкість
Символьнашвидкість
-
-
27500
27500
Ксимв
Ксимв
.
.
/Сек.
/Сек.
Коефіцієнткореляції
Коефіцієнткореляції
(
(
FEC)-
FEC)-
¾
¾
.
.
Поляризація
Поляризація
–горизонтальна.
–горизонтальна.
Умови
Умови
розповсюдженняпрограм–відкрита.
розповсюдженняпрограм–відкрита.
Оператор
Оператор
телекомунікацій
телекомунікацій
-ГО
-ГО
«СЕС
«СЕС
Сіріус
Сіріус
Україна»,
Україна»,
м
м
Київ.
Київ.
Основою
Основою
технічного
технічного
обладнання
обладнання
компанії
компанії
є
є
професійна
професійна
техніка
техніка
формату
формату
DVCAM
DVCAM
.
.
ID40536647
Kyiv,st.Smolenskа,31-33
(044)300-01-92
Код40536647
м.Київ,вул.Смоленська,31-33
(044)300-01-92
Територіярозповсюдженняпрограм:
УкраїнаікраїниЄСвмежахзониприйомустабільногосигналусупутника.